stenberg/sørensen

Transekt/Alby

Transekt/Alby

Transekt/Alby
Transekt/Alby
Transekt/Alby
Transekt/Alby

Transekt/Alby

Arbeidet tar for deg et utsnitt av Albyskogen og hagen omkring Galleri F 15 – forhenværende Alby gård. Transektet er i form av en eksplodert landskaps­modell der konturen av stiliserte landskapssjikt, som grunnlandskapet med strandlinje, åkerlapper og jorder, er skåret ut i tynne messingplater. Arbeidet undersøker dynamikken som følger av plantebruk og innføring av fremmed arter i naturen. Hagen på Alby representerer en planlagt og kontrollert natur i kontrast til det naturlige landskapet og landskapsvernområdet i galleriets nærområde.

Nåletreet edelgran ble innført i naturparkens arboret, etablert av godseieren på Alby gård. Verket peker på hvordan dette treet sprer seg og truer Albyskogens naturlige edel­løvbestand. Fredningsvedtaket (1983) kan ikke redde den naturlige skogen mot hagerømlingen som er kommer ut av kontroll. Jevn skjøtsel med fjerning av edelgran må til nå.

Messingmodellen er i målestokk 1:1000. Teksten Albyskogen 1910-2010 av biolog Line Rosef ledsager verket.

Oppdragsgiver Punkt Ø – Galleri F 15
Oppdragets art installasjon til utstillingen Endring og stillstand – hagen som materiale og motiv i kunsten.
Kurator Siv Hofsvang (Punkt Ø).
Prosjektverdi ca. 100.000 NOK.
Prosjektperiode 2010.
Prosjektansvarlig Stenberg/Sørensen.
Samarbeidspartnere Henrik Sundt, teknisk rådgiver. Tekstbidrag fra Line Rosef, cand. scient., dr. scient. (Universitetet i Bergen) og førsteamanuensis ved Institutt for plantevitenskap (IPM), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun har vegetasjonsøkologi, restaurering av natur og fremmede arter som hovedarbeidsområder.