stenberg/sørensen

Biblioteksinteriør | Hamsunsenteret Hamarøy

Biblioteksinteriør | Hamsunsenteret Hamarøy

Biblioteksinteriør | Hamsunsenteret Hamarøy
Biblioteksinteriør | Hamsunsenteret Hamarøy
Biblioteksinteriør | Hamsunsenteret Hamarøy
Biblioteksinteriør | Hamsunsenteret Hamarøy
Biblioteksinteriør | Hamsunsenteret Hamarøy
Biblioteksinteriør | Hamsunsenteret Hamarøy
Biblioteksinteriør | Hamsunsenteret Hamarøy
Biblioteksinteriør | Hamsunsenteret Hamarøy
Biblioteksinteriør | Hamsunsenteret Hamarøy
Biblioteksinteriør | Hamsunsenteret Hamarøy

Biblioteksinteriør | Hamsunsenteret Hamarøy

Biblioteksinteriør tar for seg biblioteket som sted og situasjon i utforskning av kroppens behov for hvile. Interiøret inkorporerer rommets funksjonelle aspekter på en dynamisk måte: Romelemen­tene – fra hyller, arbeidsplasser, sjeselong og gulvteppe – inngår i en sammenhengende forbindelse. Interiøret er utviklet ut fra lokal kontekst, som Dobbel/ skammel – kopi av melkeskammel fra Knut Hamsuns barndomshjem på Hamsund. Via en arbeidsprosess i samarbeid med senterets brukere, tilrettelegger interiøret for en mangfoldig og utvidende opplevelse av litteraturen, arkitekturen og utsikten til landskapet rundt. Publikum opplever et nyskapende bibliotekrom hvor kunst og funksjon veves sammen og skaper nye historier.

Oppdragsgiver Nordland fylkeskommune og Kunst i offentlige rom (KORO).
Oppdragets art permanent installasjon til Hamsun­senteret på Hamarøy.
Kunstutvalgets medlemmer Anne Karin Jortveit, Kunst i offentlige rom (KORO). Kristoffer Dolmen, Nordland fylkeskom­mune. Bodil Børset, direktør Hamsunsenteret. Erik Langdalen, LY Arkitekter AS og representant for Steven Holl Architects.
Prosjektverdi ca. 700.000 NOK.
Prosjektperiode 2010-2012.
Prosjektansvarlig Stenberg/Sørensen.
Samarbeidspartnere Eskil Tinn, Tin-Tin Motor. Jeanette Øyan, Salmakeriet.
Samarbeidspartnere forarbeid Andre Brodtkorp, Institutt for Anvendt Matematikk, SINTEF digital modellering av vann i bevegelse i biblioteksrommet. Anders Eik Pilskog, arkitekt Stiv kuling as Lister, utarbeidelse av fysisk modell møbel basert på digital modellering av vann i bevegelse.