stenberg/sørensen

Kjærlighetsstien i Lillefjord

Kjærlighetsstien i Lillefjord

Broen med rasteplass går over elven og leder til Kjærlighetsstien. Foto: PUSHAK Arkitekter/Visualisering Stenberg/Sørensen.

Broen med rasteplass går over elven og leder til Kjærlighetsstien. Foto: PUSHAK Arkitekter/Visualisering Stenberg/Sørensen.

Kjærlighetsstien i Lillefjord

Tittel: Kjærlighetsstien i Lillefjord

Sted: Lillefjord i Finnmark.

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Turistvegprosjektet.

Arkitekter: PUSHAK

Konsulent på belegg: Geolog Per Dugstad/Geotest.

Landskapsarkitekt: Stenberg/Sørensen

Beskrivelse: Stenberg/Sørensen, ved Erle Stenberg, ble engasjert til å komme med løsning til forbedring av Kjærlighetsstien tilknyttet rasteplassen i Lillefjord. Stien fører fra rasteplassen til en nærliggende foss. Her er det er plassert ut en benk hvor man kan nyte utsikten. Utgangspunktet var at stiens gangbane var blitt nedtrykket etter slitasje fra gående. Stien ble liggende som en hulvei og dannet en grop i terrenget. Ved regnskyll la vannmasser seg i traubunnnen og medførte gjørmete og fuktige partier i og rundt stibanen. Besøkende gikk gjerne utenom de våte feltene og nye stier ble dannet i tilstøtende terreng. Dette ga slitasje på terrenget og lyngmarken rundt. Stien ble forbedret ved at stiens topplag ble løftet opp slik at det ligger over eksisterende terrenget. På denne måten renner overflatevannet av til inntilliggende terreng og gangbanen holdes tørr.