stenberg/sørensen

Sarsgate 31 A - M

Sarsgate 31 A - M

Før anleggsarbeid: Vegetasjonen er sterk, men belegg er slitent. Bildet viser syrinportal inn til flagstangen og den solrike plenen mot sør.

Før anleggsarbeid: Vegetasjonen er sterk, men belegg er slitent. Bildet viser syrinportal inn til flagstangen og den solrike plenen mot sør.

Etter anleggsarbeidet: Syrinbuskene må nå tynnes ut.

Etter anleggsarbeidet: Syrinbuskene må nå tynnes ut.

ør anleggsarbeid: Plenomårdet er godt synlig fra Sofienberggata. Beboerne ønsker seg rosebusker og noe terrengforming som kan begrense innsyn.

ør anleggsarbeid: Plenomårdet er godt synlig fra Sofienberggata. Beboerne ønsker seg rosebusker og noe terrengforming som kan begrense innsyn.

Etter anleggsarbeidet: En øy kommer fram med gress, hagtorn, hyll og berg i dagen.

Etter anleggsarbeidet: En øy kommer fram med gress, hagtorn, hyll og berg i dagen.

Sarsgate 31 A - M

Sted: Sarsgate 31 A - M, Sofienberg i Oslo

Størrelse: Bygårdens felles uteareal er på 4 mål

Brudsjettramme: 1 mill. for opparbeidelsen av indre gårdsrom. Dugnadsinnsats i planlegging og gjennomføring. Gjenbruksmaterialer og brukte utemøbler anvendes.

Oppdragsgiver: Tøyen Boligselskap.

Anleggsgartner, vegetasjon: Hageform AS.

Anleggsgartner, belegg: Anlegg for grønt AS.

Konsulent på belegg, typen slottsgrus: Geolog Per Dugstad/Geotest

Landskapsarkitekt: Stenberg/Sørensen ved Erle Stenberg og Elin T. Sørensen landskapsarkitekt MNLA

Arbeidsprosess: Planarbeid samt opparbeidelse av stier og oppholdsplasser (høsten 2008). Beskjæring av eksisterende vegetasjon (vinteren 2009). Planting, møblering og ferdigstillelse (våren 2009).

Stenberg/Sørensen DA har utarbeidet en plan for uteområdet i Sarsgate 31 A - M, like ved Botaniske hage. Planen er laget på grunnlag av vegetasjonskartlegging, områdeanalyser og ønsker fra beboerne. To idéverksteder ble avholdt før planen ble tegnet. En dugnad for beskjæring av eksisterende vegetasjon og en for nyplanting skjer i løpet av vinteren og våren 2009 med hjelp fra beboerne. For å få inntrykk av sol/skyggeforholdene i gårdsrommet er det laget en 3D-modell som er lyssatt etter ulike årstider. I planlegging av oppholdsplasser og vegetasjonsbruk er det tatt hensyn til variasjoner i lysforhold.

I utformingen er det lagt vekt på å bevare stedets karakter. Mest mulig av den eksisterende vegetasjonen, samt rester av berg i dagen, er bevart og fremhevet. I planteplanen er lagt opp til å bruke planter som både er til pryd og nytte. Det er også satt av et område for dyrking av nyttevekster langs tregjerdet som skiller gårdsrommet fra Tøyen barnehage.

Vi har valgt å anlegge grusganger som både er estetisk tilltalende, økonomisk gunstig. I tillegg gir det permeable dekket mulighet for vanngjennomstrømming og bidrar til lokal overvannshåndtering. Grusgangene er bygget opp på en måte som gir et stødig og fast underlag.

Miljøvennlige løsninger er valgt i utførelse, materialbruk og plantebruk. I drift og vedlikehold oppfordres beboerne til å følge dette opp.