stenberg/sørensen

Atlanterhavsvegen

Atlanterhavsvegen

Atlanterhavsvegen
Atlanterhavsvegen
Visualisering av Transekt/Vevang slik det vil ligge i landskapet.

Visualisering av Transekt/Vevang slik det vil ligge i landskapet.

Atlanterhavsvegen
Atlanterhavsvegen
Atlanterhavsvegen

Atlanterhavsvegen

Sted: Atlanterhavsvegen i Møre og Romsdal Fylke.

Konsept og realisering av konkurransebidrag: Stenberg/Sørensen.

Oppdragsgiver: Nasjonale Turistvegers kunstprosjekt og KORO (Kunst i offentlige rom).

Beskrivelse: Stenberg/Sørensen er engasjert til å utarbeide forslag til en lukket konkurranse om kunst til Atlanterhavsvegen. I utlysningsteksten heter det at ”forslaget skal refleketere ingeniørkunsten som binder øysamfunnene sammen og kommunikasjonen som dette nettverket av broer står for samt det dramatiske havlandskapet omkring”.

Arbeidsgruppe: Stenberg/Sørensen, Marie Fjeldstad og Eskil Tin