stenberg/sørensen

Kaurene (The Gyres)

Kaurene (The Gyres)

Kaurene (The Gyres)
Kaurene (The Gyres)
Kaurene (The Gyres)
Kaurene (The Gyres)
Kaurene (The Gyres)

Kaurene (The Gyres)

Installasjon med kunstig rev, marint plastavfall, veggtegning med tegnet animasjonsfilmer tilpasset kjellerlokalet i Stenersenmuseet. Marint avfall samlet inn fra strandryddeaksjoner i Oslofjorden våren 2014 er installasjonens hovedingrediens. Materialet spenner fra sjokoladepapir til bormaskiner, bil- og sykkeldeler – hverdagslige ting. Kaurene peker på opphopningen av plast i verdenshavene. Avfall helt tilbake til plastens inntog i samfunnet hoper seg opp i havets øvre sjikt. På sjøbunn. Langt til havs og langs strendene. Havstrømbevegelser danner øyer, plastic patches eller gyres (kaure). En forsker hos Norske Veritas kalte plasthvirvlene for tidsbilder. Jo lengre inn i spiralen, jo eldre er plasten. Vi så for oss at havet samler inn og spytter ut rester av forbrukssamfunnet. At vi har en hale av plast etter oss, rundt oss, foran oss.
En fellesnevner for installasjonen er menneskelige handlinger, forbruk og natur. Hvordan forstår vi naturens kretsløp der mennesket inngår som én faktor likeverdig med andre faktorer i biosfæren og havet som økosystem? Verket har en doku­mentarisk form laget utfra en nettverksbyggende prosess, som involverte samarbeid med miljøaktivister og forskere.
Oppdragsgiver Stenersenmuseet.
Oppdragets art installasjon til utstillingen Gjennom naturen – en røff guide.
Prosjektverdi ca. 100.000 NOK.
Prosjektperiode 2014, selve utstillingsperioden var fra 18.9. - 12.12. 2014. Kaurene ble vist i monter på Tøyen T-bane 11.1. - 15.2. 2015, en utstilling i regi av Concerned Artists Norway (CAN).
Prosjektansvarlig Elin T. Sørensen, Stenberg/Sørensen.
Prosjektteam Elin T. Sørensen, billedkunstner/landskapsarkitekt. Stein Sørensen, forfatter og sykepleier. Erle Stenberg, billedkunstner/landskapsarkitekt.
Samarbeidspartnere dykkere fra Project Baseline Oslo, ProDykk Oslo og BAUS, Den Internasjonale Strandryddedagen 2014 i regi av Hold Norge Rent. Kjetil C. Astrup, dykker og miljøaktivist. Bo Eide, miljøaktivist og strandrydder. Per Jahren, oppfinner og ingeniør. ConForm, produsent av kunstig rev.

Billedtitler Kaurene:
Sirkulasjoner (Circulations). Veggtegning (detalj), stillbilder fra filmene Steilene og Svestad, Oslofjorden og Plankton/mikroplast (detalj).
Steilene i Oslofjorden 10. mai 2014 kl. 0900-1700, kote -25 til -30 meter. Marint plastavfall på bjørkekryssfinerplater (detaljer).