stenberg/sørensen

Oh Shit!

Oh Shit!

Oh Shit!

Illustrasjonen til Klimaantologien SNU tar for seg tema kretsløp, forbruk og avfall. Plansjen bygger på en hypotese om at ekskrementer fra én person gir nok næringsstoffer til å dyrke føde for én person. Illustrasjonen viser kretsløpet fra maten som spises, transporten via kroppens fordøyelsessystem, og til slutt – mikroorganismene som bryter ned avfallsstoffer i jorda slik at næringsstoffene blir tilgjengelige for planter, som igjen gir oss føde.
Plansjen er laget til antologien SNU – brev til klimagenerasjon: En bok om klimakrisen som rommer både dikt og noveller, kunst, satire og provokasjoner, essayistikk, samfunnskritikk og reportasje, foto og tegneserier.
Oppdragsgiver Norsk klimanettverk www.norskklimanettverk.no.
Oppdragets art plansje/oppslag laget spesielt til klimaantologien SNU.
Redaksjon Åsne Seierstad, Aleksander Melli, Nora Ceciliedatter Nerdrum og Simen Ekern.
Forlag: Cappelen Damm 2012.
Prosjektverdi ideelt arbeid.
Prosjektperiode 2012.
Prosjektansvarlig Stenberg/Sørensen