stenberg/sørensen

Field/Inn

Field/Inn

Field/Inn

Tittel: Field/Inn

Sted: Egnet urban brakkmark endres fra ubrukbar til brukbar.

Konsept: Stenberg/Sørensen.

Beskrivelse: Konsept for en levende installasjon gjennomført som en stedsspesifikk grønn layout. Tanken er å utvikle en ubrukt brakkmark til en brukbar og dynamisk møteplass, som å åpne for bruk av et nedlagt industrifelt. Arbeidet skal bygge på en serie løsningsorientrte verksteder med forankring i folks ønsker, konkrete lokale planer og problemstillinger. I og med at Groruddalssatsningen har handlinsgprogrammer for sosial inkludering, grøntplanutvikling og lokale miljøtiltak kan Groruddalen være en mulig arena for en slik prosess. Ideen er inspirert av prosjekter som The Hidden Gardens, Edinburgh, The Children s Eco City/Gaia architects Scotland, Fresh Kills: Landfill to Landscape, NYC. Et robust grunnkonsept, en fleksibel gjennomføring og grundige og inkluderende planprosesser er noen fellestrekk ved disse prosjektene.

 

Billedtekst: Bildet øverst er fra Bjerkerud ved Haugenstua, august 2007. Bjerkerud representerer et slikt transformasjonsområde. Da blidet ble tatt var områdets overvannssystem under rehabilitering i regi av Etat for eiendom og byutvikling (EBY). Anleggsveien skal i etterkant omgjøres til turvei. Foto: Stenberg/Sørensen.