stenberg/sørensen

Superkontinent

Superkontinent

Superkontinent på vegg

Superkontinent på vegg

Superkontinent

Tittel: Superkontinent

Produksjonsår/varighet: Idéfase 2007, arbeidet er under utvikling

Medvirkende: UMB's verksted for 3dimensjonale teknikker

Støttet av: Billedkunstnernes Vederlagsfond

Konsept/metode: Landskapsmodellens utforming er basert på en geologisk hypotese om jordas kontinenter og deres framtidig konstellasjoner. Platetektonikkteorien går ut på at kontinentene følger en langsom og plastisk syklus og bevegelse. En hypotese sier at Atlanterhavet og det Indiske hav vil lukkes om 250 millioner år, og at Nord-Amerika kolliderer med Afrika. I tillegg vil Sør-Amerika vil folde seg rundt Afrikas tupp og forbindes med Indonesia slik at det Indiske hav lukkes. Stillehavet utvides og omkranser dermed halve jordkloden. Superkontinentet som dannes i løpet av denne prosessen ender opp som en sammenhengende form. Stadiet regnes som platetektonikkteoriens siste og det fremtidige kontinentet kalles derfor «Pangea ultima».

Beskrivelse: Arbeidet består av en landskapsmodell sammensatt av speilblanke fornikklede stålplater. Landskapsmodellen bygges opp som et relieff bestående av 13 plater, hver med 1mm tykke. Platene monteres lagvis til fondveggen med ca 1cm mellomrom. Dette gir modellen en materiell og visuell lettehet. Fornikklingen gir stålplatene en speilblank overflate på begge sider. Når de tynne platene festes til den buede veggen blir platelagene svakt kurvet. Dette gir en plastisitet til den blanke overflaten.

Tekniske spesifikasjoner: Landskapsmodellen byggets opp av 13 lag stålplater, hver på 1mm. Formene skjæres ut ved hjelp av laserverktøy. Dette gir en svært presis gjengivelse av formene. Laserutskjæring gir formene avrundede kanter. Platene behandles ved en fornikklingsprosess som gir en speilblank overflate på begge sider. Fornikkling gjør overflaten slitesterk og enkel å vedlikeholde.

Montering: Landskapsmodellen monteres på veggen lag på lag, som et relieff. Lokalets fondvegg er bygget opp med gipsplater og reisverk i stål. For å avlaste vekten av landskapsmodellen må gjennomgående skruer festes til reisverk på enkelte punkter. Avstanden mellom hver plate vil varieres med avstandslister, og være fra 0,5 til 1cm. Modellens innerste lag festes sammen med gjennomgående skruer, mens de øverste lagene festes med skruer som limes fast til stålplatenes bakside, slik at festet blir usynlig for betrakter. Landskapsmodellen er solid og enkel å håndtere når det kommer til opp- og nedmontering. Ved nedmontering og flytting kreves det at lagene merkes.

Vedlikehold. Landskapsmodellen støvtørres jevnlig med tørr mikrofiberklut.

Bilde øverst på side: Digitalmontasje, Superkontinent