stenberg/sørensen

Økosfærer

Økosfærer

Snitt, prinsippskisse for montering av økosfærer til vegg.

Snitt, prinsippskisse for montering av økosfærer til vegg.

Økosfærer

Økosfærer

Tittel: Økosfærer

Produksjonsår/varighet: Idéfase 2007, arbeidet er under utvikling

Støttet av: Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Konsept/metode: En økosfære er en liten flik av liv som er forseglet og lukket fra resten av verden, og kan beskrives som et økosystem på flaske. Økosfæren drives av vann, luft og solenergi. De kan sees som små biologiske batterier som på biokjemisk vis næres av lysets energi. Idéelt sett er en økosfære helt selvoppholdende. Etter forsegling kan plantene leve og vokse ved å resirkulere karbon, nitrogen, oksygen og andre nødvendige elementer. Økosfærene, og den biologiske syklus som foregår i beholderne, representerer en forenklet versjon av jordens eget selvjusterende økosystem. Dette systemet er i seg selv uendelig, mens ressursene som dette livet er basert på, er endelige. Jorda er ett stort økosystem hvor alt levende interagerer med sine omgivelser og hverandre. Økosfærene vi presenterer inneholder enkle system av flora og mikrofauna fra ulike biotoper.

Beskrivelse: Arbeidet består av en serie økosfærer, dvs. lukkede glasskolber som inneholder miniatyrsamfunn av levende plantemateriale.

Vedlikehold: Da vi benytter oss av levende plantemateriale er det nødvendig å følge systemene opp til vi ser at de fungerer optimalt. Det kan bli behov for å bytte ut plantemateriale i enkelte glass-kolber. Vi tilbyr kvartalsvis ettersyn av miljøet i økosfærene i et (1) år fra verket er ferdigstilt. Glassbeholderne støvtørres jevnlig med tørr mikrofiberklut.

Tekniske spesifikasjoner: Glasskolber i ulik størrelse festet til spesialtilpassede oppheng som monteres på fondveggen. Glasskolbene hviler på opphenget og festes med lim for å oppnå stabilitet.
Økosfærene inneholder plantemateriale og jord. For lang holdbarhet og enkelt vedlikehold er oppbyggingen av økosfærene gjennomført så enkel som mulig. Substratet plantene vokser i består av et tynt lag grus i bunn med et tykkere lag sandholdig jord på toppen. Planteutvalget er vesentlig mose, lav og sukulenter som både er langlivede, tørkesterke og sentvoksende. Økosfærene bør ha mest mulig konstant romtemperatur. På grunn av skiftninger romtemperaturen gjennom døgnet vil det oppstå kondens på glasskolbenes innside to ganger per døgn. Økosfærene må stå i indirekte sollys, og helst følge døgnets lysforhold med naturlige skiftninger fra dag til natt. Forventet levetid for økosfærer er to (2) til fem (5) år. Det finnes eksempler på øksofærer som har fungert tilfredstillende i åtte (8) år.

Montering: Økosfærene limes fast til spesialtilpassede opphengsystem som festes direkte til veggen. Opphengingsmønster må tilpasses på stedet direkte under montering.

Bilde øverst på siden viser økosfære med sukulenter og sitronmelisse.